HotToys「美国队长2」黑寡妇3.0美图(OMG开箱)

HotToys「美国队长2」1/6 黑寡妇 Black Widow3.0 于近日出货,斯嘉丽·约翰逊换上了电影中的长直发型,做工也比前代产品更精细。黑寡妇的招牌黑色紧身制服由四种不同材料制成,两把Glock 26手枪具备枪膛可后移、弹夹可拆卸的细节!

为大家带来OMG的开箱美图!

hottoys-blackwidowV3-OMG- (1)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (2)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (3)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (4)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (5)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (7)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (8)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (9)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (10)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (11)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (12)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (13)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (14)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (15)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (16)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (17)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (18)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (19)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (20)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (21)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (22)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (23)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (24)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (25)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (26)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (27)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (28)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (29)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (30)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (31)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (32)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (33)

hottoys-blackwidowV3-OMG- (34)

hottoys-blackwidowV3-OMG-

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:HotToys「美国队长2」黑寡妇3.0美图(OMG开箱)

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:126418565

发表评论