HotToys DX13 阿诺T800战损版开箱图

HotToys DX13姗姗来迟,DX14都到货半个多月了,DX13才刚刚出货。DX(Deluxe)作为HotToys的顶尖系列,一直以来维持着非常高的设计水准。此次的DX13,从外包装开始就充满诚意,战损的T800和液态T1000也显示了HotToys高水准的制造工艺。此次搬来台湾玩具大人Luka大大的摄影作品,一起来看看战损版T800和液态T1000共同上演的这场大戏。

不过,还是觉得T800的侧脸像周杰伦啊。。。

hottoys-dx13-t800b

hottoys-dx13-t800b-001

hottoys-dx13-t800b-002

hottoys-dx13-t800b-003

hottoys-dx13-t800b-004

hottoys-dx13-t800b-005

hottoys-dx13-t800b-006

hottoys-dx13-t800b-007

hottoys-dx13-t800b-008

hottoys-dx13-t800b-009

hottoys-dx13-t800b-010

hottoys-dx13-t800b-011

hottoys-dx13-t800b-012

hottoys-dx13-t800b-013

hottoys-dx13-t800b-014

hottoys-dx13-t800b-015

hottoys-dx13-t800b-016

hottoys-dx13-t800b-017

hottoys-dx13-t800b-018

hottoys-dx13-t800b-019

hottoys-dx13-t800b-020

hottoys-dx13-t800b-021

hottoys-dx13-t800b-022

hottoys-dx13-t800b-023

hottoys-dx13-t800b-024

hottoys-dx13-t800b-025

hottoys-dx13-t800b-026

hottoys-dx13-t800b-027

hottoys-dx13-t800b-028

hottoys-dx13-t800b-029

hottoys-dx13-t800b-030

hottoys-dx13-t800b-031

hottoys-dx13-t800b-032

hottoys-dx13-t800b-033

hottoys-dx13-t800b-034

hottoys-dx13-t800b-035

hottoys-dx13-t800b-036

hottoys-dx13-t800b-037

hottoys-dx13-t800b-038

hottoys-dx13-t800b-039

hottoys-dx13-t800b-040

hottoys-dx13-t800b-041

hottoys-dx13-t800b-042

hottoys-dx13-t800b-043

hottoys-dx13-t800b-044

hottoys-dx13-t800b-045

hottoys-dx13-t800b-046

hottoys-dx13-t800b-047

hottoys-dx13-t800b-048

hottoys-dx13-t800b-049

hottoys-dx13-t800b-050

hottoys-dx13-t800b-051

hottoys-dx13-t800b-052

hottoys-dx13-t800b-053

hottoys-dx13-t800b-054

hottoys-dx13-t800b-055

hottoys-dx13-t800b-056

hottoys-dx13-t800b-057

hottoys-dx13-t800b-058

hottoys-dx13-t800b-059

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:HotToys DX13 阿诺T800战损版开箱图

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公众号:拆盒 | 官方QQ群:658490394

发表回复