【2015SDCC】Prime 1 Studio新品:《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》1/3蝙蝠侠、《蝙蝠侠:黑暗骑士》1/2小丑


【2015SDCC】Prime 1 Studio在圣地亚哥动漫节展出了新品:最新开订的《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》1/3蝙蝠侠全身像、以及即将公布的《蝙蝠侠:黑暗骑士》1/2小丑Joker全身像。

P1S-Voltron-sdcc-pre (13)

P1S-Voltron-sdcc-pre (11)

P1S-Voltron-sdcc-pre (15)

P1S-Voltron-sdcc-pre (14)

P1S-Voltron-sdcc-pre (12)

P1S-Voltron-sdcc-pre (10)

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:【2015SDCC】Prime 1 Studio新品:《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》1/3蝙蝠侠、《蝙蝠侠:黑暗骑士》1/2小丑

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:836598020

发表评论