PlayArts改《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》蝙蝠女batgirl

 比例: -  截单日期: 2016年5月25日 参考售价:800元
(13,824日元)
立即订购>>
 全高: 约25厘米  预计到货: 2016年9月

PlayArts改《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》蝙蝠女batgirl,全高25cm,全身优美线条,护臂、腰带以及服装上的铆钉都充满细节,附属了蝙蝠女在游戏中的枪和蝙蝠镖、手部替换零件。

官方售价¥13,824日元,2016年3季度到货。

pak-batgirl-akrham-5

pak-batgirl-akrham-1

pak-batgirl-akrham-2

pak-batgirl-akrham-6

pak-batgirl-akrham-3

pak-batgirl-akrham-4

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:PlayArts改《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》蝙蝠女batgirl

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公众号:拆盒 | 官方QQ群:658490394

发表评论