Pop Culture Shock发售春丽大战巴洛克雕像


 比例: -  截单日期: - 参考售价:2300元
国内无销售
 全高: -  预计到货: -

美国玩具品牌Pop Culture Shock近日发售了一组《街头霸王》系列春丽大战巴洛克的雕像。雕像中巴洛克凌空跃起,而春丽则使出了一招千裂脚迎击。

雕像限量450组,每组售价379美元。

pcs-chunli-baluoke

pcs-chunli-baluoke-001

pcs-chunli-baluoke-002

pcs-chunli-baluoke-003

pcs-chunli-baluoke-004

pcs-chunli-baluoke-005

pcs-chunli-baluoke-006

pcs-chunli-baluoke-007

pcs-chunli-baluoke-008

pcs-chunli-baluoke-009

pcs-chunli-baluoke-010

pcs-chunli-baluoke-011

pcs-chunli-baluoke-012

pcs-chunli-baluoke-013

pcs-chunli-baluoke-014

pcs-chunli-baluoke-015

pcs-chunli-baluoke-016

pcs-chunli-baluoke-017

pcs-chunli-baluoke-018

pcs-chunli-baluoke-019

pcs-chunli-baluoke-020

pcs-chunli-baluoke-021

pcs-chunli-baluoke-022

pcs-chunli-baluoke-023

pcs-chunli-baluoke-024

pcs-chunli-baluoke-025

pcs-chunli-baluoke-026

pcs-chunli-baluoke-027

pcs-chunli-baluoke-028

pcs-chunli-baluoke-029

pcs-chunli-baluoke-030

pcs-chunli-baluoke-031

pcs-chunli-baluoke-032

pcs-chunli-baluoke-033

pcs-chunli-baluoke-034

pcs-chunli-baluoke-035

pcs-chunli-baluoke-036

pcs-chunli-baluoke-037

pcs-chunli-baluoke-038

pcs-chunli-baluoke-039

pcs-chunli-baluoke-040

pcs-chunli-baluoke-041

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:Pop Culture Shock发售春丽大战巴洛克雕像

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:836598020

发表评论