【2015SDCC】3A TOYS漫威系列:钢铁侠、奥创、蜘蛛侠、Dr.Doom


【2015SDCC】3A TOYS在圣地亚哥动漫节上展出了旗下的漫威系列作品,包括已推出的钢铁侠、奥创ULTRON、毁灭博士Dr.Doom,以及未公布的新品:蜘蛛侠!

3A-2015SDCC-marvel (48)

3A-2015SDCC-marvel (49)

3A-2015SDCC-marvel (47)

3A-2015SDCC-marvel (45)

3A-2015SDCC-marvel (46)

3A-2015SDCC-marvel (39)

3A-2015SDCC-marvel (42)

3A-2015SDCC-marvel (44)

3A-2015SDCC-marvel (40)

3A-2015SDCC-marvel (43)

3A-2015SDCC-marvel (41)

3A-2015SDCC-marvel (37)

3A-2015SDCC-marvel (34)

3A-2015SDCC-marvel (35)

3A-2015SDCC-marvel (36)

3A-2015SDCC-marvel (38)

3A-2015SDCC-marvel (31)

3A-2015SDCC-marvel (29)

3A-2015SDCC-marvel (33)

3A-2015SDCC-marvel (32)

3A-2015SDCC-marvel (22)

3A-2015SDCC-marvel (30)

3A-2015SDCC-marvel (28)

3A-2015SDCC-marvel (24)

3A-2015SDCC-marvel (27)

3A-2015SDCC-marvel (26)

3A-2015SDCC-marvel (21)

3A-2015SDCC-marvel (25)

3A-2015SDCC-marvel (23)

3A-2015SDCC-marvel (20)

3A-2015SDCC-marvel (14)

3A-2015SDCC-marvel (15)

3A-2015SDCC-marvel (17)

3A-2015SDCC-marvel (18)

3A-2015SDCC-marvel (19)

3A-2015SDCC-marvel (13)

3A-2015SDCC-marvel (11)

3A-2015SDCC-marvel (16)

3A-2015SDCC-marvel (10)

3A-2015SDCC-marvel (8)

3A-2015SDCC-marvel (12)

3A-2015SDCC-marvel (7)

3A-2015SDCC-marvel (9)

3A-2015SDCC-marvel (1)

3A-2015SDCC-marvel (6)

3A-2015SDCC-marvel (4)

3A-2015SDCC-marvel (2)

3A-2015SDCC-marvel (5)

3A-2015SDCC-marvel (3)

3A-2015SDCC-marvel

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:【2015SDCC】3A TOYS漫威系列:钢铁侠、奥创、蜘蛛侠、Dr.Doom

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:836598020

发表评论