3A TOYS【7174 Fang Girl】


3A TOYS【7174 Fang Girl】,将在12月7日在Bambaland官网上架!Ashley Wood设计的女偶,售价100美元。

转载请注明源自拆盒网(拆盒网-潮流玩具新媒体)并附带原文链接:3A TOYS【7174 Fang Girl】

网站:www.chaihezi.com | 微博:@拆盒网 | 微信公号:chaihewang | 官方QQ群:836598020